De projecten van Learn Inc.

Hieronder vindt u een impressie van de afgeronde en huidige projecten van Learn Inc. Wilt u hier ook tussen komen te staan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Sinds november 2014 ben ik 7 zekerheden trainer bij Jumbo Supermarkten. Een praktische en inspirerende training over de klantbeloftes die Jumbo doet voor zowel kaderleden als winkelmedewerkers. In deze trainingen werk ik samen met een trainingsacteur. 

Naast de 7 zekerheden training ben ik coach on the job in winkels die Klantgericht Werken een boost willen geven. Ik loop mee tijdens het werk en geef feedback op wat ik zie in klantcontact. Ook betrek ik kaderleden bij deze coachingsmomenten: zij nemen later het stokje op dit punt van mij over.

 

Bij Simon Lévelt coach ik een ondernemer in het verbeteren van klantgerichtheid en klantbeleving. De coaching vindt plaats in de winkel tijdens het werk waardoor het werken en leren integraal plaatsvindt. 

Coach en adviseur voor PPP: Positive Perception Program

PPP richt zich op het verbeteren van de klantbeleving. Verbeteringen die ontstaan vanuit Directe Feedback door de klant. Via een digitale enquête geven zij hun beleving van DIE dag weer. De uitkomsten van deze enquête worden realtime teruggekoppeld aan de degenen die de klant hebben geholpen DIE dag. Zij bedenken dagelijks hoe ze steeds beter kunnen presteren, met de klant als uitgangspunt.

Ik ben als coach en adviseur betrokken bij de implementatie van PPP bij diverse klanten.

Coaching on the job: Retail After Sales Excellence (RASE) bij Volkswagen.

Learn Inc. ondersteunt in dit coachingstraject After Sales managers om hun dagelijkse werkzaamheden op de After Sales afdeling bij een VW-dealer te professionaliseren. Het uiteindelijke doel van het coachingstraject is het verhogen van de klanttevredenheid en het bereiken van een optimaal resultaat door goede bedrijfsvoering.

 

Dit bereiken we door de onderlinge communicatie te verbeteren, de processen op de werkplaatsreceptie, de werkplaats en het magazijn te analyseren en hierin concrete verbeterpunten te benoemen. We bekijken de competenties van de verschillende medewerkers en gaan met hen in gesprek om het beste uit hen naar boven te krijgen.

 

De coach fungeert in dit traject als klankbord, spiegel, advocaat van de duivel en aanjager van veranderingen Tegelijkertijd blijft er oog voor het geven van complimenten over de positieve gebeurtenissen tijdens de coaching.

 

Projectleider van de ontwikkeling van de e-learning ‘Veiligheidsbewustzijn’ voor Rijnstate Ziekenhuis

Samen met Tinqwise en PAT Learning Solutions ontwikkelt Learn Inc. een e-learning voor Rijnstate Ziekenhuis over (Security) Awareness.

Deze e-learning voor alle medewerkers staat in het teken van het stimuleren van bewust veiliger werken, zodat medewerkers hun eigen veiligheid en die van collega’s en patiënten kunnen waarborgen.

 

Projectleider van de ontwikkeling van de e-learning rond Calamiteitenopvang voor Rijnstate Ziekenhuis, UMC Radboud, Canisius Wilhelmina ziekenhuis en de Maartenskliniek.

Wanneer een calamiteit van grotere omvang in de buurt van ziekenhuis plaatsvindt, zal het crisismanagement van het ziekenhuis passende maatregelen nemen. Het ziekenhuis kan over gaan op zogenaamde opgeschaalde zorg. Dit brengt voor managers en medewerkers  andere procedures en werkwijzen met zich mee.

Voor deze doelgroep is in samenwerking met UMC Radboud, het Wilhelmina Canisius Ziekenhuis en de Maartenskliniek een e-learning ontwikkeld.  In deze interactieve e-learning komt het omgaan met calamiteiten, de organisatie van de opgeschaalde zorg, de onderlinge taakverdeling en de procedures die daar bij horen aan bod.

 

Ontwikkelen opleidingstraject: Sales Acceleration bij PON Automotive

Ontwikkeling van een merkoverstijgend opleidingstraject voor verkoopleiders bij de dealers van PON. Doelstelling: professionaliseren van de rol van de verkoopleider.

 

De opleiding bestaat uit 5 modules, die ieder weer verdeeld zijn in 3 onderdelen: een E-learning, een klassikale training en coaching on the job. Learn Inc. heeft in samenwerking met ZP-groep en ManageMind Groe het klassikale en coachingsdeel van deze opleiding ontwikkeld.

 

De opleiding is inmiddels uitgerold binnen de dealerbedrijven van PON en wordt door veel verkoopleidders goed ervaren. Met name de directe toepasbaarheid in het eigen werk vindt men een groot pluspunt.

 

Direct Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.

 

Learn Inc.

Annieke van Berckel-van den Dool

 

Telefoon

06-24 59 29 14

 

E-mail

info@learninc.nl

 

Internet

www.learninc.nl

coaching on-the-job | Learn Inc, leren en werken in bedrijf

Coaching on-the-job

Coaching on the job betekent op je werk vanuit het hier en nu gecoacht worden.

 

Samen met je coach concrete doelen stellen, het mogen leren van fouten door directe opbouwende feedback en het voelbaar groeien in je rol.

coaching on-the-job | Learn Inc, leren en werken in bedrijf
erkenning van competenties | Learn Inc, leren en werken in bedrijf

Erkenning van Competenties

Erkennen van (eerder verworven) competenties (EVC) houdt in dat je de werkervaring van een persoon gaat waarderen.

 

Een EVC-traject vindt in de meeste gevallen plaats in het kader van een MBO- of HBO-opleidingstraject.

erkenning van competenties | Learn Inc, leren en werken in bedrijf
opleidingstrajcten | Learn Inc, leren en werken in bedrijf

Opleidingstrajecten

Professionaliseren van medewerkers kan op verschillende manieren. De ene organisatie wil dat het liefst in de vorm van een Management Development Programma.

 

De andere kiest voor de samenwerking met een erkende MBO- of HBO-opleiding.

opleidingstrajecten | Learn Inc, leren en werken in bedrijf
Trainingen | Learn Inc, leren en werken in bedrijf

Trainingen

Een training kan een waardevolle ondersteuning bieden in het werk.

 

Het kan je nieuwe inzichten opleveren, een andere aanpak of nieuwe vaardigheden die je direct in je werk kunt toepassen.

trainingen | Learn Inc, leren en werken in bedrijf