Mijn brede werkervaring rondom het thema werken en leren zet ik graag in bij kortere of langere adviestrajecten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat ik het individu, het team of de organisatie zelf sterker maak waardoor ik op termijn niet meer ‘nodig’ ben.

Voorbeeld van adviestrajecten:

  • ontwikkelen van een organisatie breed programma rond klantgericht werken
  • opzetten van een leermanagementsysteem
  • adviseren over de aanpak van een cultuurverandering binnen een organisatie