Learn Inc. verzorgt maatwerk opleiding en training. Dit kan variëren van een workshopreeks om een team te professionaliseren, een opleidingstraject rond klantgericht werken in een organisatie tot een persoonlijk leiderschapsprogramma voor een individu.

Uitgangspunt voor het opzetten van een opleiding of training is dat leren wat oplevert: zowel voor de organisatie als voor degene die de opleiding volgt. Dat klinkt als open deur, maar vaak wordt een opleiding vanuit een eenzijdig perspectief opgezet. Learn Inc. bekijkt een opleidingstraject vanuit de verschillende perspectieven en is steeds op zoek naar een win-win voor alle betrokken partijen.

De trainingen van Learn Inc. kenmerken zich door een goede balans tussen luisteren en doen, interactie en zelf oefenen. Inbreng vanuit de deelnemers wordt gestimuleerd. We zoeken samen steeds naar de vertaling van het geleerde uit de training naar de werkpraktijk.

Als het om vaardigheden gaat kan het zijn dat we ervoor kiezen om met een trainingsacteur te werken. Het is mogelijk om aansluitend aan de training één of meer coachings momenten ‘on the job’ te koppelen. Dat wat je in de training geleerd hebt kan je zo direct koppelen aan je baan. De coach kijkt dan bijvoorbeeld mee tijdens het voeren van een coachingsgesprek met een medewerker of het leiden van een teamvergadering.

Trainingen worden op maat ontwikkeld, omdat iedere trainingsvraag en iedere organisatie weer anders is. Thema’s kunnen o.a. zijn:

  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Teambuilding
  • Coachingsvaardigheden
  • Klantgericht werken
  • Resultaatgericht werken
  • Timemanagement
  • Klantgericht verkopen
  • …………… en wat is jouw wens?